Etiket arşivi: disconnected

exchange disconnected maili silme işi

Disconnected mailbox silişimi

1) clean-mailboxdatabase “Mail DB adı buraya gelecek”

2) Aşağıdaki oğlen ile disconnect edilmiş mailboxların gıdılarını listeliyoruz.

Get-MailboxStatistics -Database “DB ADI” | Where-Object {$_.DisconnectDate -Notlike $NULL} | FL DisplayName, DisconnectDate, MailboxGuid

3) Çıkan gıdıyı alıp aşağıdaki yerine koyaraktan, tek tek basaraktan bade süzerekten….

Remove-Mailbox -Database “DB ADI” -StoreMailboxIdentity GIDISIBURAYAGELECEK